apple

Apple xác nhận đang đầu tư vào công nghệ xe tự hành.

Apple xác nhận đang đầu tư vào công nghệ xe tự hành.

Mặc dù vậy, các thông tin gần đây cho thấy Apple đã huỷ bỏ mọi kế hoạch sản xuất ô tô và sẽ chỉ tập trung vào việc phát triển công nghệ tự hành cho xe. Những tin đồn về