Bugatti Chiron

Nhiều xe Bugatti Chiron vẫn chưa có chủ

Nhiều xe Bugatti Chiron vẫn chưa có chủ

Đồng thời, Bugatti cũng đã quyết định tăng số lượng xe sản xuất của Bugatti lên 65 chiếc cho năm 2017, đồng nghĩa danh sách chờ đợi sẽ phải kéo dài lên tới ba năm. Trong số 500 chiếc ô