châu âu

Xe tự hành sẽ có đóng góp cực lớn với nền kinh tế của Châu Âu

Xe tự hành sẽ có đóng góp cực lớn với nền kinh tế của Châu Âu

Mặc dù có những đánh giá lạc quan nói trên, trong số những người có dự định mua xe mới trong vòng 5 năm tới hoặc sau đó, chỉ 23% nói rằng họ sẽ cân nhắc mua xe tự hành.