lọc nhiên liệu

Chia sẻ các bước thay thế lọc nhiên liệu trên xe ô tô

Chia sẻ các bước thay thế lọc nhiên liệu trên xe ô tô

Lời khuyên an toàn của các nhà chăm sóc và bảo dưỡng xe hơi chuyên nghiệp: Luôn đeo kính bảo hộ khi thực hiện các công đoạn trên. Có thể đeo thêm dụng cụ bảo hộ khác nếu cần như