lưu ý dùng xe ô tô

Những sai lầm dễ làm hư hỏng xe ô tô vào mùa đông

Những sai lầm dễ làm hư hỏng xe ô tô vào mùa đông

Theo một số kinh nghiệm sử dụng xe ô tô được truyền miệng thì bạn nên kéo bướm gió để giảm không khí vào động cơ. Ngoài ra sử dụng ắc-quy dự phòng để kích nổ là tốt nhất. Trong