mênh Thổ

Phong thủy xe ô tô người mệnh Thủy

Phong thủy xe ô tô người mệnh Thủy

Những người mênh Thổ hợp với biển số xe có số 5 (chắc chắn và đầy đủ) như biển tứ quý 5555, số tiến 5678, năm nhất lộc phát 5168. Biển xe có số 6 (lộc) như biển tứ quay