mệnh thủy

Phong thủy xe ô tô người mệnh Thủy

Phong thủy xe ô tô người mệnh Thủy

Những người mênh Thổ hợp với biển số xe có số 5 (chắc chắn và đầy đủ) như biển tứ quý 5555, số tiến 5678, năm nhất lộc phát 5168. Biển xe có số 6 (lộc) như biển tứ quay

Phong thủy xe ô tô cho người mệnh Thủy

Phong thủy xe ô tô cho người mệnh Thủy

Quan trọng hơn cả là bạn cần tập trung không uống chất kích thích khi đi vận hành ô tô để tránh điều đáng tiếc xảy ra. Ngoài ra người mua cũng cần tạo sự hài hòa giữa người và