xe tự hành

Xe tự hành sẽ có đóng góp cực lớn với nền kinh tế của Châu Âu

Xe tự hành sẽ có đóng góp cực lớn với nền kinh tế của Châu Âu

Mặc dù có những đánh giá lạc quan nói trên, trong số những người có dự định mua xe mới trong vòng 5 năm tới hoặc sau đó, chỉ 23% nói rằng họ sẽ cân nhắc mua xe tự hành.

Apple xác nhận đang đầu tư vào công nghệ xe tự hành.

Apple xác nhận đang đầu tư vào công nghệ xe tự hành.

Mặc dù vậy, các thông tin gần đây cho thấy Apple đã huỷ bỏ mọi kế hoạch sản xuất ô tô và sẽ chỉ tập trung vào việc phát triển công nghệ tự hành cho xe. Những tin đồn về